– Unger må ikke undervurderes

Anne Korpelin er fabrikkprofessor i Forskerfabrikken Grenland. Hun elsker å få unger til å skjønne at naturfag, kjemi og fysikk er gøy. - Unger må ikke undervurderes. Kjemi og fysikk kan være en like fin fritidsinteresse som kulturskole og idrett.

Anne Korpelin er fabrikkprofessor i Forskerfabrikken Grenland. Hun elsker å få unger til å skjønne at naturfag, kjemi og fysikk er gøy. - Unger må ikke undervurderes. Kjemi og fysikk kan være en like fin fritidsinteresse som kulturskole og idrett. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

– Jeg er opptatt av at vi ikke må undervurdere unger. Kjemi og fysikk kan være en like morsom fritidsinteresse som kulturskole og idrett, sier Anne Korpelin som er fabrikkprofessor i Forskerfabrikken Grenland.

DEL

I sommer skal forskerfabrikken arrangere sommerkurs for barn i alderen 10-13 år i lokalene til Porsgrunn videregående skole på Kjølnes. Kursene blir i juni og august, i uke 26 og 32. Det ene kurset er fullt belagt med 25 påmeldte barn, og det er allerede satt opp ekstrakurs der det fortsatt er ledige plasser.

Anne Korpelin (33) jobber som sivilingeniør ved Sweco i Porsgrunn. Oppgaven som fabrikkprofessor i Forskerfabrikken er en fritidsaktivitet.

I stedet for idrettslag

– I stedet for å drive et idrettslag, så driver vi en forskerfabrikk, sier Anne Korpelin som er glødende opptatt av at barn må få kunnskaper om realfag og naturfag. Ganske enkelt fordi det er gøy, og at det er viktig for samfunnet.

Forskerfabrikken Grenland holder kurs for barn i Porsgrunn, Bamble og Skien hele året. Det er fem kursholdere som underviser på kursene på frivillig basis. Fire av dem er sivilingeniører og én er ingeniørstudent ved høgskolen på Kjølnes.

Lærerassistenter henter Forskerfabrikken hos Høgskolen i Telemark avdeling Porsgrunn, og neste skoleår skal også skoleelever fra de videregående skolene delta som lærerassistenter i kjemi og fysikk.

350 barn siste år

Det siste året har 350 barn fra 5. til 7. klassetrinn i Grenland gått på kurs i fritiden hos forskerfabrikken.

– Målet til forskerfabrikken er å skape mer interesse for realfag hos barn og unge, sier Anne Korpelin.

Korpelin forteller at når de har kurs så får ungene leke seg med å eksperimentere. Samtidig lærer de ord og uttrykk i naturfagene. På den måten får barna et naturlig forhold til faguttrykkene, og dermed er ikke lenger naturfagspråket noen barriere.

– Ungene synes det er gøy å få lov til å eksperimentere, grise og søle, og så ser de hva som skjer av kjemiske prosesser. Vi tester ut, og så diskuterer vi og konkluderer etterpå. Vitenskapelig sett er dette den måten hjernen lærer best på, sier Korpelin.

Siden dette er fritidskurs, legges det opp til at det skal være gøy.

– Ungene får med seg kunnskap, men det er viktig at de har det morsomt og at de får et positivt forhold til naturfag, mener Korpelin.

Johan J. Andresen

Det var Hanne Finstad i Oslo som tok initiativet til forskerfabrikken da hun hadde tatt en doktorgrad og jobbet med forskerformidling. Fra 2008 gikk Ferd Sosiale Entreprenører inn og støttet forskerfabrikken med kompetanse og penger. Ferd eies av investoren Johan H. Andresen jr.

Forskerfabrikken Porsgrunn var navnet, men da Anne Korpelin ble engasjert som fabrikkprofessor, endret hun navnet til Grenland, for det er barn fra hele distriktet som kan bli med på kursene som støttes av Sweco og Ineos.

Artikkeltags