– Valleråsen må være turområde

Sverre Siljan i By og Nærmiljøpartiet ønsker ingen boligutbygging i Valleråsen. Han ønsker å bevare det populære turområdet inntakt til glede for alle.

Sverre Siljan i By og Nærmiljøpartiet ønsker ingen boligutbygging i Valleråsen. Han ønsker å bevare det populære turområdet inntakt til glede for alle. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Sverre Siljan i By og Nærmiljøpartiet avviser kontant boligbygging på Valleråsen. Han ønsker å bevare området som det er i dag.

DEL

Under behandlingen av kommunens arealplan for 2014 til 2025 i torsdagens formannskapsmøte, fikk Ap og Høyre flertall for å legge boligutbygging på Valleråsen ut på høring. Det kom som en bombe på Sverre Siljan.

– Det som er så merkelig er at det er bestemt at vi skal fortette 3000 boliger, og det har vært veldig fokus på at dette skal være bynært og innenfor Metro-linja. Det er bynært, men det er ikke innenfor Metro-linja. Der er grensa på 500 meter fra kollektivtrafikken, sier Siljan.

Han mener administrasjonen i kommunen allerede har gjort en god jobb i sine vurderinger, der de ikke innstiller på utbygging av Valleråsen. Det legger formannskapet nå opp til å overkjøre.

Forstår ikke

– Når vi har arealer andre steder, og det er en begrensning på 800 boliger utenfor Metro-linja i planperioden - hvorfor skal vi da bygge ut her? spør Siljan.

Han mener Valleråsen er viktig for rekreasjon og friluftsliv.

– Porsgrunn og Omegns Turistforening har kjempet med nebb og klør for å få en skarp grense i forhold til bymarka, og dette er nærområde nummer én, sier Siljan.

Han peker også på at det snakkes om å bygge ut skoleområder.

– Det er planer om blant annet universitet, og dét er framtidsretta. Hvorfor ikke da tenke at man har grønne områder og utnytte disse i forhold til skoleelever? Et konsentrert studentsamfunn med tilknytning til trim og bymark er helt ideelt, sier Siljan.

– Fantastisk mulighet

Janicke Andreassen (Ap) sier Valleråsen er ideelt til boligformål og mener man må tilby attraktive tomter dersom man mener alvor med ønsket om tilflytting og befolkningsvekst.

– Forrige mandag hadde formannskapet en befaring med tanke på å få litt bakgrunnsstoff og forklaring fra administrasjonen på hvilke områder de hadde godkjent og hvilke områder de foreslår avslått, sier Andreassen.

Høring

Valleråsen lå i bunken for avslåtte forslag. Andreassen foreslo å legge Valleråsen inn i områder som skal ut på høring, og fikk Ap og Høyres gruppe med seg på forslaget.

– Det er ikke dermed sagt at det blir boligutbygging der, men jeg mener dette er fantastiske muligheter for boligutbygging i Porsgrunn. Det er gangavstand til sentrum, umiddelbar nærhet til E18 og det er ikke snakk om å ta noe dyrket mark, sier Andreassen.

Attraktive tomter

Hun mener at dersom Porsgrunn mener alvor i ønsket om tilflytting og befolkningsvekst er dette området ideelt.

– Da får vi ut noen skikkelig attraktive tomter, sier Andreassen.

Tangen er overrasket over forslaget

Friluftsentusiasten Jan Erik Tangen er forundret over at Valleråsen skal ut til høring som boligområde. I tillegg til å være et bynært turområde, er det hekkeområde for sjelden fugl.

– Valleråsen er et av få områder i Grenland hvor man kan se og høre nattravnen, sier Tangen.

Ifølge Wikipedia er nattravnens utbredelse i Norge stort sett begrenset til Østlandet, fra Telemark og østover og er ført på rødlista som sårbar.

Viktig turområde

– Det er et viktig turområde og det er også lagt ned mye arbeid med å opprette Porsgrunn bymark. Kjell Ivar Brynsrud og Jacob Kløverød var to av flere ildsjeler bak det. Det er området som ligger øst for Vallermyrene og mot Bjørkedal på den andre siden, sier Tangen.

Han forteller at det ble laget brosjyrer og merket opp stier i området.

– Jeg har forstått det slik at dette området skulle skånes og trodde det var politisk enighet om det. Det forundrer meg at det er tatt opp igjen, sier Tangen.

Han snur på Janicke Andreassens argument om nærheten til byen.

– Spesielt nå som det er fokus på å begrense kjøring. Dette er bynært og man kan sykle og gå dit, sier Tangen.

Artikkeltags