Hun bor i dag med mann og familie i Asker.

Som datter av lokalpolitiker Arnfinn Johannes Stein (KrF) ble politikk tidlig en del av hverdagen. Etter gymnaset brakte sykepleierstudiene henne til Oslo og Akershus, hvor hun ble værende.

Selv om faren var KrF-mann, var det Høyre som skulle bli hennes parti. Etter å ha luktet litt på venstresiden, banket det en dag på døra.

– Jeg ble som 32-åring vervet gjennom «dørbank». Høyre er gode på det. Før den tid hadde jeg ikke vært spesielt politisk aktiv, utenom å være tillitsvalgt mens jeg gikk på skolen, forteller hun.

Heltidspolitiker

Etter å ha vært vararepresentant i perioden 2009–2013, ble hun valgt inn som fast representant i høst. Hun sitter i Arbeids- og sosialkomiteen og Stortingets delegasjon i Nordisk Råd. Etter en lengre leder-karriere innenfor psykiatrien, satser hun nå hundre prosent som politiker.

– Jeg trives veldig godt som heltidspolitiker. Det å skulle kombinere jobb og politisk engasjement kan bli veldig slitsom i lengden, sier Stein Mathisen, som mener den lange fartstiden innen helsesektoren gir henne nødvendig ballast for å ta gode beslutninger i de sakene hun brenner for.

Sterkt engasjement

I dag er det blant annet saker innenfor psykisk og sosialt helsearbeid som engasjerer den tidligere porsgrunnsjenta. I tillegg er utbedring av veinettet og kollektivnettet viktig for henne.

– Jeg synes det er viktig å ta vare på de svake og tette hullene i samfunnet ved å få de som har falt utenfor, inn på arbeidsmarkedet. Dessuten er det et samfunnsproblem at mange unge mennesker sliter psykisk. Jeg vil jobbe for at man kan gjøre det mulig å avdekke dette på et tidlig tidspunkt, med gode tilbud om oppfølging. Det er bedre å forebygge enn at vi må reparere voksne.

Hun er også opptatt av samferdsel, og mener at vi ligger langt etter der vi burde være når det gjelder satsing på vei og kollektivnettet i det sentrale østlandsområdet.

– Det har vært satset for lite der det bor flest mennesker i dette landet, noe den nye regjeringen ønsker å gjøre noe med.

Stein Mathisen forteller også at det har vært spennende å være med på et regjeringsskifte. Etter at hun kom inn Arbeids- og sosialkomiteen, har hun overtatt flere av oppgavene Torbjørn Røe Isaksen hadde i forrige stortingsperiode.

– Ja, vi følger nå opp alle avtalene han gjorde før han ble kunnskapsminister, og holder foredrag i stedet for ham, forklarer hun.

Hun kjenner Isaksen godt og hadde i tillegg bestefaren som lærer på gymnaset.

Selv om Stein Mathisen har nok å henge fingrene i hjemme i Akershus, blir det fortsatt tid til noen turer hjemom Porsgrunn.

– Foreldrene mine bor i Tveitanlia på Eidanger. Selv om de er blitt «kanarifugler», som oppholder seg mye i Syden, ser jeg dem jevnlig. Dessuten har vi hytte på Sørlandet, så da blir det til at vi stopper når vi er på vei dit, sier hun, og forklarer at hun nå skal på klassefest for Vestsida skole førstkommende helg.