Raser mot kommunen, politikerne og Nye Veier: – Løs inn huset vårt

I flere år har Tor Erling Mæhle og familien på Brattås kjempet mot planene for den nye E18. Nå har de fått nok. Nå forlanger de at huset blir innløst.