Speilblank holke på gang– og sykkelstier: – Vi strør og strør, men det er vanskelig

Det er speilglatt på gang- og sykkelveier og fortau de fleste steder rundt om i kommunen. Det vekslende været gir kommunen store utfordringer med å få strødd så det monner.