– Dette har jeg tatt opp med mine partifeller. Jeg sa at vi ikke trengte å gå i gang med dette i det hele tatt, hvis det skulle være slik at noen skoler skulle være fredet. Hvis Senterpartiet står på sitt, bør vi heller se om det blir et brudd på avtalen, sier Kristin Clemmensen.

Hun representerer Venstre i Utvalg for barn, unge og kultur. – Senterpartiet sier at de har svelget kameler i form av utvidet eiendomsskatt og parkeringsavgift, er det ikke da rett og rimelig at dere også ofrer litt?

– Denne saken er så stor at vi må holde alle muligheter åpne. Hvis vi skulle frede fire skoler, hadde vi ikke trengt å bruke mye tid og penger på skolestruktursaken. Da ville det vært meningsløst – og jeg ville trukket meg fra arbeidet for lenge siden, sier Kristin Clemmensen.

Allerede i går kveld var gruppelederne i koallisjonen «Budsjettkameratene» samlet til sonderingsmøte.