Du kan se det meste fra toppen av Comfort Hotel Porsgrunn på Kammerherreløkka. Bygget har totalt åtte etasjer, store vinduer gir god utsikt fra de fleste rommene.