Lokaliseringskampen inn i sluttfasen: Kommunedirektør vil ha felles legevakt i nabokommunen

Av

Kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang innstiller på at formannskapet vedtar å delta i forprosjekt om en interkommunal legevakt lokalisert på Heistad. Legevakt på Heistad skal være felles for Bamble, Kragerø og Porsgrunn kommuner.