Gå til sidens hovedinnhold

Lønnebakke vil endre reguleringsplan

Eierne av det nye store næringsområdet på Lønnebakke vil endre på planlagt veisystem. Det krever endring i reguleringsplanen.

– I henhold til plan- og bygningsloven vil det bli søkt om endring av vedtatt plan for Lønnebakke Næringsområde. Før kommunen kan treffe et slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte skal gis anledning til å uttale seg.

Det skriver konsulenten Cowi til Porsgrunn kommune. De opplyser at tiltakshaver er Lønnebakke Næringspark AS, og COWI AS er rådgiver for planarbeidet.

Ønsker for veier

– Hensikten med planendringen er å endre veiføringen slik at den er i tråd med ønsker for fremtidige veier, samt å legge inn et grøntfelt i område 2 som sikrer ivaretakelsen av dette området, forklarer Cowi.

De mener endringen er i tråd med intensjonen i vedtatt plan og vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig.

– Planendringen går ikke utover hovedrammene i vedtatt plan, og vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder, skriver Cowi til kommunen.

Kommentarer til denne saken