De ønsker angivelig å tilrettelegge for en god lokalisering av ferga, og ønsker god jul og godt nyttår. Utover det, peker de ikke på annet enn problemer.

Losene får ikke sove, ny fergekai inne på havnas territorium vil true langsiktige leieavtaler, og logistikk med andre fartøy blir problematisk. Dersom leietakere blir tvunget til å flytte kan det komme erstatningskrav, leieinntekter vil forsvinne, havna vil måtte bruke penger på å tilpasse lokaler til nye leietakere, etter at de andre er tvunget av gårde, og dette må i så fall kompenseres. Ikke nok med det: Et tilbud de kom med i 2019 var basert på helt andre forutsetninger, dessuten har det vært prisstigning, og styret i Grenland Havn stiller tross alt krav til avkastning.

Vi forstår at havna drives etter markedsøkonomiske prinsipper, men ærlig talt, det får være måte på. Selskapet eies av de tre kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien. Et begrep som «samfunnsansvar», for å sikre et akseptabelt fergetilbud til fastboende og gjester i skjærgården i åra framover, ser ut til å være helt fraværende. Vi mener Grenland Havn er i utakt med soleklare samfunnsmessige hensyn, og bør minimum bidra konstruktivt.