Lot to beboere flytte inn i nye boliger uten at det var gitt ferdigattest: – Kommunen bryter lover og regler

Av

Kontrollutvalget bad administrasjonen redegjøre for hvordan de kunne la to beboere flytte inn i de nye boligene på Nustadjordet før bygget har fått ferdigattest. – Dette er et alvorlig brudd på lover og regler, sier utvalgsleder Bård Hoksrud.