Bakgrunnen for at forholdene med de nye omsorgsboligene på Nustadjordet ble tatt opp til redegjørelse, var at kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en innbygger om saken.

Kontrollutvalgets leder tok tak i at omsorgsboligene på Nustadjordet ennå ikke har fått godkjent ferdigstillelse. Likevel har administrasjonen latt to beboere flytte inn.

Samtidig er det andre brukere som ennå ikke får flytte inn, med begrunnelse at bygget ikke har fått ferdigattest. Det er heller ikke gitt midlertidig ferdigattest for bygget.

Manglet en erklæring

– Forklaringen i saken ligger i at tjenestekontoret hadde laget en plan for innflytting av beboere i de nye omsorgsboligene på Nustadjordet. Så viste det seg at vi manglet en erklæring på grunnforholdene som vi er blitt lovet at vi skulle få hver eneste dag, sa kommunalsjef Leidulf Aakre.

Aakre forklarte videre at det er noe som har sviktet i kommunikasjonen til tjenestekontoret da de lot to beboere flytte inn.

Forholdene ryddet opp i

– Vi vurderte det slik at sikkerheten for beboerne var ivaretatt med bemanning og brannsikring. Derfor lot vi beboerne få bli, slik at de slapp å flytte ut igjen og over i midlertidige boliger, sa Leidulf Aakre.

Kommunalsjefen forsikret kontrollutvalget om at forholdene nå er ryddet opp i, og at det er gitt midlertidig ferdigtillatelse til de nye omsorgsboligene på Nustadjordet. Flere beboere har fått flytte inn.

Folk må ha tillit

– Jeg syns denne saken er alvorlig. Kommunen er ansvarlig for at alle innbyggere som skal flytte inn i nybygget bolig, har godkjent ferdigattest før de tar boligen i bruk. Jeg forventer at folk kan ha tillit til at kommunen selv følger lover og regler, sa Bård Hoksrud.

Dette er en snakkis

– Tidligere har jeg hørt bruken av ordet politikerforakt. I det siste har jeg fått høre ordet kommuneforakt. Denne saken om Nustadjordet er blitt en snakkis på kafeer og sentre i kommunen, sa Svein Kjennerud (Ap) i kontrollutvalget.

Kjennerud oppfordret til at kommuneadministrasjonen i framtiden må forsikre seg om at sånne ting ikke skjer i byggesaker som kommunen er ansvarlig for.

Må ha formaliteter i orden

Bård Hoksrud er opptatt av å få frem at han ikke har noenting å utsette på de beboerne som har flyttet inn i de nye omsorgsboligene.

– Denne saken handler om formaliteter som må være i orden. I kontrollutvalget skal vi kontrollere at lover og regler blir fulgt. Slik har ikke skjedd i denne saken. Det er også beklagelig at andre beboere ikke fikk flytte inn, fordi det ikke forelå ferdigattest, sa Bård Hoksrud i kontrollutvalget.