Lover å ikke ødelegge hos Bjerketvedt

Kommunalteknikk forsikrer at de ikke vil grave opp ferdigplen hos Bjerketvedt.