Langs den nyopprustede stien står et stort bartre som er splittet loddrett av lynet. Øverst i tretoppen henger fortsatt en stor splint, mens en tilsvarende ligger plassert tett inntil stien. Treet står midt inne i skogen.

Ifølge nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) er det vanligvis enslige, frittstående trær som rammes av lynnedslag, helst på åpne åsrygger eller store åpne flater. Enkeltstående frøtrær på foryngelsesflater er særlig utsatt.

Det klassiske symptomet på lynnedslag er død topp på et enslig, frittstående, stort tre som står høyt i terrenget. Den øvre del av krona er drept, og både stamme og greiner er døde ned til et visst nivå.

En sjelden gang slår lynet ned midt i et bestad på et flatt skogområde, og da vil mange trær bli skadd, skriver instituttet på sine nettsider.