– Må forandre plan for Osebakken Park

Utbyggerne i Osebakken Park varsler at reguleringsplanen må endres.