Leder i Grenland friluftsråd, Bjørnar Løkstad, forteller at de per nå ikke har søkt Bamble kommune om å gjennomføre tiltaket, ettersom det ikke er lenge siden nabovarslene gikk ut. Siden tiltaket ligger innafor 100-metersbeltet i strandsona, er de nødt til å søke om dispensasjon.

Løkstad påpeker at de har plassert huken godt unna vannkanten og slik at den ikke vil hindre utsikten fra hytteeiendommene i området. Dessuten er det et tiltak med fordeler for allmennheten. Men siden tiltaket ønsker plassert i strandsona, er det en risiko for at det ikke blir en lett sak.

– Vi har vært tydelige på å plassere huken slik at den framstår som åpen for allmennheten.

– Om ikke vi får tillatelse, må vi se om vi kan gjøre noen justeringer, sier Løkstad.

Dersom de får tillatelse på plass, regner Løkstad med at huken kan stå klar før neste sommer.

– I god tid før neste sommer, mener han.