Må vente på penger til Rønholt-fortau

Bamble kommune vil at fylkeskommunen skal lage fortau langs Rønholtvegen. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil først vurdere tiltaket med fortau her når andre prioriterte veistrekninger er ferdig.