Mandag fylles skolegården på Vestsida: En ny hverdag venter

– Utfordringen ligger nok i plassen vi har til rådighet, men vi anser oss som heldige og skal få det til å fungere.