Meierigården har huset flere tilbud og bedrifter, blant annet helse- og aktivitetssenteret og Bakgården ungdomshus. Ifølge brannvesenet er det foreløpig ikke trygt for noen å bevege seg inne på området på grunn av rasfare.

– Det er flere brukere av bygget en mange er klar over. Vi har ikke fått rigga ferdig alternative lokaler til alle, men brukerne vil bli fortløpende informert, sier Grøtting.

Bakgården ligger i den delen av bygget som har minst skader, men lokalene er fortsatt blitt eksponert for mye røyk. Strøm og ventilasjon er også slått av, derfor er det ikke mulig for ungdomshuset å være der foreløpig.

– Vi jobber med å reetablere funksjoner og tjenester som går under kommunen til andre lokasjoner. Vi har fasiliteter andre steder, som på Herøya og Vestsida, som kan overta noen av helsetjenestene. Og de ansatte på ungdomshuset har flyttet til kulturkontoret, sier eiendomssjef Ole-Henrik Lia.

– Leiekontrakter med private personer og bedrifter opphører ved brann. De har sine egne forsikringer.