Mangler millioner til miljøanlegget: Savner engasjement fra foreldre

Det hersker usikkerhet om det lar seg gjøre økonomisk å få på plass det nye og miljøvennlige sju millionersanlegget, som Eidanger drømmer om.