Litt over mid­natt natt til søndag ble vare­bi­len stan­set i Knarr­dal­strand.

– UP kon­trol­lerte en vare­bil ført av en mann i 40 årene. Mannen hadde ikke gyldig fører­kort og mis­ten­kes for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand. Han ble framstilt for prø­ve­ta­king, skrev poli­tiet nær­mere halv ett i natt.

Mannen ble anmeldt for for­hol­dene og må gjen­nom en straf­fe­sak dersom det for­hol­der seg slik poli­tiet har antatt.