Det var i mai 1944 at skauguttleiren, Gongeleiren, ble etablert i skogen ved Dørdal i Bamble.

Her søkte 73 ungdommer fra Bamble tilflukt som var beordret av Vidkun Quisling. Seks måneder senere ble leiren oppdaget av tyskerne og to av ungdommene mistet livet.

I anledning at det i år er 75 år siden disse hendelsene, har Bamble Turlag sammen med Dørdal Velforening rustet opp og blåmerket den 4,5 km lange turen fra Kretshuset på Dørdal til Gongeleiren.

Søndag 2. juni ble det arrangert en tur fra Dørdal opp til Gongeleiren med nedleggelse av blomster på minnestedet.

Underveis på turen kunne Kåre Bråthen fra Dørdal Velforening orientere de 40 deltakerne om nye E18 ved Sprangfoss bru og gårdsbrukene Fosstveit og Gonge.

Turgjengerne sammen med Bamble Turlag hadde matpause i sola oppe ved minnestedet i Gongeleiren. Kåre Bråthen orienterte levende om livet i leiren og om dramatikken da tyskerne kom 23. november 1944.

En av de yngste turgjengerne fra Dørdal la ned blomster ved minnestøtten i Gongeleiren.