Martin mistet alt håret da han var ni år gammel

– Vi har jobbet mye med at ordet «skalla» ikke nødvendigvis er negativt ladet, men mer en beskrivelse, sier mor Anette C. Elseth.