Mattilsynet: Skrantesjuke på elg i Bamble ikke av den smittsomme varianten

Av

Mattilsynet og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) vurderer det dithen, at elgoksen med a-typisk skrantesjuke som ble funnet i Bamble 2. juledag, mest sannsynlig ikke bar den smittsomme varianten av CWD.