Meldeplikt om sammenkomster med mer enn 20 personer: – Kommunen skal ha beskjed

Av

Bamble kommune har innført meldeplikt for offentlige arrangementer og private sammenkomster med mer enn 20 personer, både i offenlig lokale og i leide lokaler.