Vi er definitivt ikke uenig i at elitefotballen kan settes i gang igjen under et strengt smittevernsregime, men vi er samtidig dørgende uenig i at regjeringen trosser alle helsefaglige råd og fortsatt stenger barn og unge ute fra idretten. Det siste er en politisk beslutning uten helsefaglig forankring.

Dette viser at det er pengene som rår, og at frykten for konkurser i toppfotballen, og ikke smitterisikoen, styrer rekkefølgen i gjenåpningen av Norge. Det burde selvsagt vært motsatt. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har nemlig aldri anbefalt stenging av skoler, barnehager og barneidrett. Dette er fagmiljøer som har faglige begrunnelser, basert på tilgjengelig emperi, for sine råd.

Når (FHI) mener at barn og unge i svært liten grad er smittebærere og blir syke av korona, er det rett og slett ingen mening å stenge dem ute fra deres kanskje viktigste fritidsaktivitet.

Nærmere 70 prosent av alle barn mellom 7 og 12 år er eller har vært aktive fotballspillere. Med stengte baner står vi i fare for å miste hele generasjoner av unge fotballspillere, med de negative helsemessige og sosiale følger dette vil få.