Det opplyser Nye Veier i en trafikkmelding.

– Fra 10. juli skal vi ta i bruk det nye Rugtvedtkrysset og det blir et nytt kjøremønster helt fram til nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpner i desember, sier utbyggingssjef i Nye Veier for E18 Rugtvedt-Dørdal Jørn Rinde i en pressemelding.

– Den midlertidige stengningen E18 Kjørholt-Rugtvedt skjer grunnet nødvendige anleggsarbeider. Vi håper at trafikken skal gå best mulig og uten for store ulemper.

Veiarbeidet vil si at Breviksbrua igjen blir stedet bilistene må ta seg over, likt det samme scenarioet for kort tid siden.

I rushtidene oppsto det lange køer, ved at ett av kjørefeltene måtte stenges av grunnet for tung samtidig vekt på brua. Å bli stående og vente i 10-15 minutter, var da normalen.