Da PD i 2015 begynte å ta betaling for digitale abonnement, hadde vi 3350 papirabonnenter. Fem år senere har vi 2100 papirabonnenter og 2770 digitale abonnenter. Vi har altså økt antall abonnenter med hele 1500 på fem år. Denne trenden forsterker seg fra uke til uke, og nettopp derfor tar vi nå grep ut fra de valg dere egentlig har valgt selv.

Alt i livet handler om timing – så også produktutvikling i avisbransjen. Da PD i 2004 gikk fra å være ettermiddagsavis til morgenavis, ble det «ramaskrik». Våre lesere var vant med å få avisa på ettermiddagen, og endringen utfordret deres leservaner. Bråket stilnet fort da leserne oppdaget at totalproduktet styrket seg.

Bedre distribusjon og mer og bedre redaksjonelt innhold gjorde sitt til at folk raskt endret oppfatning. Fire år senere droppet vi mandagsutgaven og ga ut lørdagsavis isteden. Samme ramaskriket, men også da stilnet bråket kjapt.

I 2020 tror vi også at skeptiske abonnenter vil finne ut at frekvensreduksjon er et riktig og helt nødvendig grep, og at timingen nå er rett. PD er avis nummer 20 i Amedia som gjennomfører frekvensreduksjon, og konsernet har bare gode erfaringer så langt.

Vi garanterer uansett at vi fortsatt skal være en nyhetsledende lokalavis for Porsgrunn og Bamble! PD har og skal ha desidert mest redaksjonelt innhold i våre to fantastiske kommuner.