Gå til sidens hovedinnhold

Merkelig brakkerigg i Bamble

Hvorfor bruker Bamble kommune to millioner kroner på en midlertidig brakkerigg på Eik? Er dette en prioritert oppgave i en kommune som til de grader er under sparekniven? Det vet vi ikke sikkert foreløpig, men omtale av saken her i avisa reiser spørsmål og har fått politisk ledelse til å reagere.

PD mener

Ordfører Hallgeir Kjeldal har bekreftet at to millioner til brakkerigg i regi av kommunalteknikk ikke har vært til politisk behandling. Han sier at «det er nok en investering og en prosess som ikke nødvendigvis skal innom politikernes bord dette her, men likevel av en slik betydning at det er greit å være informert».

Dette er en langt mer forsiktig reaksjon enn leder av Senterpartiet og teknisk utvalg som sier han satte kaffen i halsen da han leste om brakkeriggen. Mens kommunen har innført store sparekrav i alle ledd, og hatt problemer med å finne småpenger til å reparere gatelys på Herre, øser de ut penger til et brakkeprosjekt som kan være unødvendig.

I Bamble er Senterpartiet ikke en grisgrendt politisk bevegelse, de har varaordføreren. Følgelig er det markant kritikk som reises mot brakkene og de ansvarlige.

Foreløpig siste utvikling i saken er at kommunedirektøren er bedt om å redegjøre for brakkeriggen i formannskapet. Da vil ikke minst opposisjonen få en indikasjon på om Bambles toppledelse opererer med en annen standard enn de pålegger øvrig kommunal virksomhet. Det vil i så fall være alvorlig.

Kommentarer til denne saken