Gå til sidens hovedinnhold

Midt i vanskelig dilemma

Bamble kommune står midt i vanskelig dilemma: Skal de si opp ansatte for å effektivisere, eller ikke? Kommunestyret har erkjent at de må ta ganske brutale grep for å få økonomien i balanse, og så blir det spørsmål om hvor langt de er villige til å gå.

PD mener

Politiske vedtak skjermer kommuneansatte i både Bamble og Porsgrunn mot oppsigelser, men et vedtak gjelder bare inntil et nytt er fattet. I Bamble kan mulige oppsigelser få samarbeidet i posisjonen til å knake, kanskje rakne.

Da kommunedirektøren for noen dager siden la fram allerede omstridt budsjett og økonomiplan, gjorde han bare jobben sin. Det er de folkevalgte som må avgjøre. Inntektsøkning er nødvendig, men kan som vanlig bety dyrere barnehage og høyere eiendomsskatt og avgifter. Smertegrensa går ved oppsigelser. Vi mener at oppsigelser ikke er veien å gå. Det er en øvelse som pleier å ramme fotfolk. Dersom Bamble tvinges til nedbemanning, bør de starte på toppen, ikke gølvet.

For videre inntektsvekst er det smart for Bamble å kople seg tettere på Grenland. Det betyr byvekstavtale og tiltak som kan booste Bamble som et sted folk vil bo og skape noe. De er godt i gang, med mer trøkk på boligbygging enn på mange år, utvikling på Grasmyr og merkevarebygging av konkurransefortrinnet kystkultur og skjærgårdsidyll. Det er ikke sånn at all forandring er negativt. Kommunestyret bør drive realistisk styring, og unngå luftpenger for å få budsjettet til å gå opp.

Kommentarer til denne saken