Milepæl på Herøya: – Vi har store ambisjoner

Til høsten skal fagskolen inn i industriparken for å være med å løfte kompetansen til framtidas industriarbeidere.