I innkalling til nytt møte i kontrollutvalget i Porsgrunn er det offentliggjort dokumenter som viser at bystyrerepresentant for Folkeaksjon Nei Til Mer Bompenger, Mari Byberg Knudtsøn, sendte varsel på skiltet til kontrollutvalget 4. februar.

Under overskriften "Varslersak" skriver gruppelederen i Nei til bompenger-partiet i Porsgrunn:

"Som bystyremedlem ber jeg om at kontrollutvalget undersøker om det finnes byggesakspapirer i en byggesak på Sandøya. Det har blitt satt opp et skilt på (adresse, red. anmerkn). 12 april 2019 ble det sendt en søknad av eier på tomta som innebefattet at de ønsket å sette opp et skilt. Tilhørende naboer forteller at skiltet allerede var satt opp på dette tidspunktet. Jeg ber derfor kontrollutvalget å undersøke om skiltet er satt opp i strid med strandsonebestemmelsene. I tillegg kan det være i strid med Porsgrunns Skilt og Reklamebestemmelser, sist vedtatt 13.06.2019", skriver Byberg.

Skiltet det dreier seg om er minneskiltet som to ildsjeler på Sandøya har satt opp for å markere 75 års jubileet for skrekknatta da to engelske bombefly ved en glipp slapp åtte miner over Sandøya, 28. desember 1944. Skiltet ble avduket på Sandøya nøyaktig på jubileumsdatoen 28. desember i fjor.

PD omtalte saken 27. februar under tittelen "Rådmannen grep inn mot byråkrati, fikk velforeningen på nakken: Ellevilt strandhugg på Sandøya". Dette er historien om hvordan Per Wold satte byråkratiet til side i en "bruk hue"-operasjon for å ikke unødig komplisere oppsetting av et opplysningsskilt om en alvorlig krigshendelse for øysamfunnet utenfor Brevik.

27. februar var det ikke offentlig kjent at bystyrerepresentant Byberg Knudtsøn tre uker før hadde sendt varslersak til Kontrollutvalget. I varslingen viser bystyrerepresentanten til saksbehandling i kommunen, at fylkesmannen ikke er orientert om skiltet som er satt opp i strandsonen, og hun ber om at Kontrollutvalget ser på saken.

Mange av de samme dokumentene som PD fikk innsyn i i slutten av februar er lagt ved kontrollutvalgets behandling. Der der det berammet møte 31. mars.

Bystyrerepresentanten har så langt fått svar fra utvalget der det står:

"Kontrollutvalget må avgjøre om de vil ta saken opp til behandling. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de som det får framlagt fra kommunestyret, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og skal normalt ikke gå inn i enkeltsaker. Ved forespørsel om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om forespørselen kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandling, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Kontrollutvalget står fritt til å velge hvilke saker de skal ta opp til behandling eller gå videre med".

I en ekstra merknad heter det at "sekretariatet mener dette er en enkeltsak hvor henvendelsen bør gå til administrasjonen i Porsgrunn kommune. Hvor de dernest kan veilede til riktig instans for eventuell klage i saken. Saken kalles en varslingssak, men er etter sekretariatets vurdering ikke en varslingssak pr definisjon: Varsling er informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer".

En av de to ildsjelene bak minneskiltet, Kjell Øystein Eriksen, sa til PD 27. februar at han ble målløs, helt paff, da velforeningen på Sandøya tok opp skiltsaken med kritisk blikk. Varslingen ble på det tidspunktet ikke nevnt eller kommentert.

Hvorfor har du engasjert deg i saken?

- Jeg ble kontaktet av flere beboere på Sandøya som stussa over dette minnesmerket, og om det var innafor i forhold til reglene i strandsonen. Jeg fant ingenting om saken og har undersøkt med fylkesmannen og byggesaksavdelingen. Så lenge jeg ikke fant noe vedtak, at sporene stoppa opp, da tenkte jeg at dette er en sak kontroll for kontrollutvalget, sier Mari Byberg Knudtsøn.

Hun understreker at hun synes minnesmerket er et fint initiativ, og det er også bruk av skjønn.

- Men det er kanskje viktig at man ikke overstyrer reglene, sier hun.

På hvilken måte kan denne saken ha sammenheng med strid som har pågått lenge på Sandøya, som saken om bistroen?

- Jeg vet ikke. Jeg trur noen har vært mest interessert i å finne ut om skiltet er satt opp riktig eller galt, sier Byberg Knudtsøn.