Mistanke om ruskjøring i Brevik

En mann i 20-årene ble stoppet på Breviksvegen etter noe vinglete kjøring.