Mistet trua på Engerfeltet som handelsområde: – 20 år for sent

Lars Iver Larsen mener Engerfeltet ligger altfor langt unna sentrum til at man kan drive store butikker der i framtida.