Mistet viktig støtte til barn og unge: – Dette er krise

Tilbudet til barn og unge på Herøya går en usikker tid i møte nå som nærmiljøsenteret har mistet støtte.