Det sier daglig leder Morten Kjørholt Pettersen på 40-årsmarkeringen for Keops i Porsgrunn fredag 15. september.

– Vi er utrolig stolte over at vi har levert de beste resultatene i Norge de siste fem årene, sier han.

I løpet av 40 år har Keops hjulpet rundt 2.500 mennesker ut i jobb og utdanning.

– Det viktigste på reisa er hva Keops har fått til av inkluderingsarbeid for de som står utenfor, hvordan de har motivert dem til å komme seg inn i fellesskapet igjen, sier styreleder Mette Nord.

– Vi fokuserer på hvilke ressurser folk innehar, ikke hvilke utfordringer og vanskeligheter de bærer på. Det er viktig for oss, sier K. Pettersen.

Økt behov

PD spurte om det har vært noen endringer i pågangen hos Keops de siste årene.

– Mennesker som sliter, er det alltid. Men nå ser vi en økende behov i næringslivet for slike «arbeidsreserver», som vi kaller dem, sier Morten Kjørholt Pettersen.

– Samtidig er det veldig mye arbeidskraft som er uskolert: De trenger motivasjon og kompetanseheving, og der er vi blitt en viktig aktør. Et forsiktig estimat er at dette har gitt en samfunnsøkonomi på 500 millioner, og det er bra for næringslivet også.