1 av 4 dødsulykker er rusrelatert

Antallet ulykkesførere i ruspåvirket tilstand er fortsatt høyt.

Antallet ulykkesførere i ruspåvirket tilstand er fortsatt høyt. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alkohol er fortsatt verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken.

DEL

(Siste) Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken går ned, men fortsatt kjører altfor mange i ruspåvirket tilstand, viser en ny rapport. 

Omtrent 22 til 25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser. Analysene av ulykkene viser at altfor mange av bilførerne som var involvert i alvorlige ulykker, hadde kjørt med rus i blodet.

Tallet på 20–25 prosent er dessuten en underdrivelse, da det i en tredel av ulykkene ikke blir tatt blodprøver som undersøkes for å avdekke mulige rusmidler, ifølge en ny rapport som bygger på Vegvesenets analysetall.

Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler.

Mer tabletter og narkotika

Antall førere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, har økt fra 2.000 i 1990 til 6.000 i 2016. I perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis.

Seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har skrevet den ferske rapporten om kjøring i ruspåvirket tilstand, mener at grunnen til økningen er både en økning i tablettbruk og andre rusmidler, og at politiet har bedret kontrollene sine.

– Folk bruker mer tabletter nå enn før. Men politiet har også blitt mer oppmerksomme på problemet og har fått bedre utstyr for å sjekke om personer kjører i ruspåvirket tilstand, sier Gjerde.

Alkohol er verstingen

Selv om det har vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol, er det fortsatt alkoholen som er verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken sier Gjerde.

– Grunnen til det er de egenskapene alkohol har. Det er hovedsakelig sløvende, men får oss også til å ta større risiko enn vi ellers ville tatt. Det samme gjelder med amfetamin, som kommer på andreplass over rusmidler som gir størst ulykkesrisiko i trafikken.

For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.

– Vi må gjøre veiene tryggere og bedre trafikksikkerheten generelt. Bedre rutinekontroller vil også hjelpe på. Men det er også viktig med informasjon. Folk må være klar over konsekvensene og at det faktisk er straffbart å kjøre med visse mengder av stoffer som hasj og valium i blodet, sier forskeren. (ANB-NTB)

Artikkeltags