– Vi var veldig spente da vi startet planleggingen, men jeg føler at det blir veldig bra. Vi hadde ingen digitale arrangementer i fjor. I år har vi flere digitale kampanjer på Facebook og Instagram. Vi har sett at det engasjerer og interesserer bredt på sosiale medier. Det er noe vi ser på å kunne bygge videre på til neste år. Ved å blande inn det digitale og de fysiske arrangementene for enda bedre å tilrettelegge for alle, sier Karen-Beathe Olaussen i 8. mars-komiteen.

Selv om store deler av programmet er digitalt i år, er det også arrangementer og utstillinger publikum kan besøke. På selve dagen blir det en markering i Rådhustrappa.

Ingen tog

– Vi har gått bort ifra tog i år, men det blir en punktmarkering med appeller og ulike innslag. På den måten er det lettere å holde kontroll på smittevern. Folk må ta med seg egne paroler. Jeg tror det blir en positiv opplevelse, hvor man kanskje lettere kan sette seg inn i budskapet, sier hun.

Bibliotekene i Bamble og Porsgrunn engasjerer seg også med utstillinger av bøker om feminisme, kvinner og kvinnekamp.