Mye rør om nye veiprosjekter

ÅPNET: Nytt Lilleelvkryss har åpnet, nå planlegges veien videre.

ÅPNET: Nytt Lilleelvkryss har åpnet, nå planlegges veien videre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Skien og Porsgrunn har røket uklar igjen, denne gang om viktig, men komplisert problematikk om statlig finansieringsordning kalt byvekstavtale.

DEL

PD mener Det strides om videre utbygging av vei og kollektivtrafikk når Bypakke Grenland fase 1 avsluttes i 2025.

I regjeringens føringer for byvekstavtaler heter det at «regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling og følger opp beslutningene i klimaforliket. Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i persontrafikken i byene. Når byene vokser, kan ikke det økte transportbehovet løses med mer biltrafikk. Det vil skape miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene».

Dette er følgelig utgangspunktet når kommunene i Grenland, et av ni norske byvekstområder, skal forhandle med staten om store beløp. Også knutepunkt for kollektivtrafikk trekkes fram som viktig for byvekstavtaler, med «forpliktende samarbeid om arealbruk og finansiering av miljøvennlig transport mellom stat, fylkeskommuner og kommuner».

Altså er føringene for forhandlinger med staten veldig klare. Dersom Grenland er splittet, med mest fokus på mer veiutbygging og mindre på hva byvekstavtaler handler om, kan forhandlinger komme veldig skjevt ut. Uansett konflikt om hvem som har fått hva fra bypakka, og hvem som skal få hva og hvor videre, må kommunene bli enige. De må framstå med én stemme i møte med departementene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken