Nå blir hvem som vinner holdt hemmelig ekstra lenge: Må finne på noe nytt

I år vil ikke byggeskikkprisen, restaureringsprisen og kulturprisen bli delt ut som først planlagt.