Gratulerer, porsgrunnsfolk! Som et noe forsinket klimaks for Porsgrunnsdagene kunne byens borgere i går igjen glede seg over dekorative røde, gule og grønne lys i brukrysset i Porsgrunn. Og det vil altså si at trafikklys-affæren i Porsgrunn, som en stund så ut til å kunne bli en turistattraksjon, den enestående publisitet tatt i betraktning, er i hvert fall foreløpig lykkelig løst.

Men vi tror at det vil gå en stund før man venner seg av med å kikke etter hver dag. Lyser de i dag også?