Nå har Circle K fått naboen på gli

Positive: Fylkeskommunen virker positive til nytt alternativ.

Positive: Fylkeskommunen virker positive til nytt alternativ.

Fylkeskommunen er mye mer positiv til nytt forslag om plassering av ny ladestasjon ved Circle K på Moheim.

DEL

Circle K-stasjonen på Telemarksporten ønsker å bygge ny nettstasjon og ladestasjon med for elbilistene. Det første forslaget ble raskt avslått av fylkeskommunen, på grunn av konflikt med vegformål i reguleringsplanen og regulert byggegrense. Dette har sammenheng med framtidig kryssløsning på fylkesveien over Moheim.

Circle K gikk tilbake til tegnebordet, og har nå kommet opp med en løsning som virker mer akseptabel. Den innebærer å flytte ladestasjonene lenger sør på tomta. Her er det tegnet inn en delt løsning med fire og seks ladeplasser, blant annet med gjennomkjøring.

– Da vil anlegget ikke komme i konflikt med areal definert til vegformål i reguleringsplanen, men vi vil fremdeles være i konflikt med gjeldende byggegrense mot vei, skriver Circle K til fylkeskommunen.

Rådgiver på fylkets team for arealforvaltning sender langt mer positive signaler til denne løsning.

– Dette ser ut som en løsning vi kan akseptere. Hvis vi får en målsatt situasjonsplan som viser regulert område, regulert byggegrense og plassering av ladestasjonene med minste avstand til senter veg, og hvor tiltaket ikke er i konflikt med vegformålet i planen tror jeg saken vil ordne seg, lyder svaret fra fylkeskommunen.


Artikkeltags