PBBL-direktør Morten Borge og Heimgard-sjef Jan Kjetil Skaug er klare til å ferdigstille og sende rammesøknaden for byggingen av tre leilighetsbygg med til sammen 54 leiligheter på tomta der St. Joseph lå. Tillatt består prosjektet av fem leilighetsbygg med 69 leiligheter, men de starter med tre av byggene.

– Nabovarselet er sendt, og vi gjør siste finpuss på rammesøknaden. Den skal sendes i løpet av januar. Vi er i gang med å sjekke ut interessen for prosjektet hos entreprenørene. En entrepriseforespørsel er rett rundt hjørnet, forteller Borge.

Det er PBBL Prosjekt AS og Heimgard Bolig AS som er sammen om utbyggingen på St. Joseph. De har dannet utbyggingsselskapet Olavsgate Utbygging AS.

– Vi har brukt veldig lang tid på å tilpasse prosjektet til gjeldende reguleringsplan, og nå er vi klare til å ta de neste skritta i prosjektet, sier Borge.

– Lavere og åpent

Det har vært en lang prosess fram til dagens løsninger for boligprosjektet St. Joseph. Porsgrunn Bamble Borgestad boligbyggelag har vært med på nesten hele prosessen, via riveforbud og klager på altfor store og dominerende bygninger og fram til at det nå leveres en rammesøknad, som ifølge utbyggerne er helt i tråd med den gjeldende reguleringsplanen.

– Det er faktisk sånn at vi har en lavere bygningsmasse i prosjektet nå enn de gamle bygningene som er revet. I tillegg har vi strukket bygningene litt fra hverandre, for å åpne opp og få litt luft og siktlinjer hele veien, forteller prosjektleder Espen Møller fra boligbyggelaget.

– Bygningsmassen er tilpasset reguleringsplanen, som sier at det visuelle uttrykket skal ha linjer tilbake til de opprinnelige bygningene som sto på tomta. Det er ivaretatt i prosjektet vi skal søke rammetillatelse på, sier Morten Borge.

Stor bredde

Det er lagt opp til stor variasjon i størrelse og utforming av leilighetene i St. Joseph borettslag.

– Det er de tre første byggene vi har sendt nabovarsel på, og som vi har detaljprosjektert så langt. De inneholder til sammen 54 leiligheter, og vi har lagt vekt på at det skal være leiligheter som passer for de aller fleste i dette prosjektet, forteller Borge.

– Det er leiligheter fra 50 til 120 kvadratmeter som er prosjektert. Det er stor overvekt av leiligheter fra 70 til 90 kvadratmeter, forteller Møller.

– Vi har hatt fokus på at det skal være mulig for alle å kjøpe seg en leilighet i dette prosjektet, sier Heimgard-sjef Skaug.

Midt i byen

St. Joseph er et gigantisk boligprosjekt midt i byen.

– Det blir jo en helt ny bydel, særdeles sentrumsnært. Samtidig blir det litt bort fra hovedfartsårene gjennom byen. Dette er et boligprosjekt som vil passe mange. Det er vi trygge på, sier Skaug.

– Vi har lenge hatt folk som har meldt at de er interessert i dette prosjektet. Det har vært vanskelig å si noe nøyaktig om når det kunne bli realisering av prosjektet, men nå er vi heldigvis der, sier markedssjef Lars Christensen i boligbyggelaget.

Utbyggerne er veldig spent på hvor de vil havne ut med prisene på leilighetene i St. Joseph borettslag.

– Det handler jo om hva vi lander på når det gjelder byggekostnadene. Som nevnt er det entrepriseforespørsler rett rundt hjørnet, og først når det begynner å komme tilbakemeldinger fra entreprenørene kan vi se konturene av hvor vi havner med priser, sier Borge.

Allerede har utbyggerne brukt mye penger på tomta. De har revet det gamle sykehuset. Norsk Saneringsservice rev og fjernet 5500 kvadratmeter gammel bygningsmasse. Bare riving og fjerning av dels spesialavfall har kostet 8-9 millioner.

Nonnehagen består

Utbyggerne er opptatt av å beholde deler av det historiske bildet på St. Joseph. Da Riksantikvaren ga grønt lys til riving av den gamle bygningsmassen, ble det tatt inn i reguleringsplanen at det er viktig å ta med det historiske bildet i arbeidet med prosjektet.

– Det er spesielt Nonnehagen og hjørnet med trappa ut mot Aallsgate, i tillegg til fasaden ut samme veien, som vil være avgjørende for de historiske linjene. Og det synes vi at vi har lykkes med, sier Borge.

Han forteller at Nonnehagen skal bestå, men at de skal rehabilitere hagen og gjøre den til en kvalitet som borettslaget kan bruke, som også skal være tilgjengelig for allmennheten. Når det gjelder den gamle steintrappa på hjørnet ned mot Aallsgate, så skal den også rehabiliteres og bestå, som en portal inn til det nye borettslaget.

– Fargevalgene på bygningene, og også utformingen av bygningene ut mot Aallsgate er bevisst for å gjøre det likt den gamle bygningen som sto der, sier Møller.