De tre lederstillingene ble utlyst i begynnelsen av februar.

Hanne Winberg blir fylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring, og kommer fra stillingen som økonomisjef i Porsgrunn kommune, som hun overtok etter Hans Jakob Solheim i april 2021.

− Hanne Winberg har sterk faglig bakgrunn innen kommuneøkonomi, og god innsikt og forståelse for fylkeskommunens rolle og samfunnsansvar, så jeg er glad for å ha henne med. Hun har gjennom flere år jobber bredt med organisasjonsutvikling, og har engasjement for utvikling av stabstjenestenes rolle i tverrgående samarbeid og utvikling av tjenester, sier Ketil Reed Aasgaard, kommende fylkesdirektør i Telemark fylkeskommune, i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Men det er ennå ikke avklart når Winberg starter i sin nye jobb.

Dette betyr at Porsgrunn kommune igjen, etter kort tid, må jakte ny økonomisjef.

De to andre fylkessjefene blir Jon Steinar Tufte og Elisabeth Gylder Vingereid.

Tufte blir fylkessjef for samfunnsutvikling, og Vingereid blir fylkessjef for organisasjon og digital utvikling.

− Jeg er glad for å ha fått tre godt kvalifiserte ledere med på laget, klare til å bygge nye Telemark fylkeskommune. Det skal vi gjøre sammen med alle de dyktige ansatte og de to andre fylkessjefene som allerede er på plass, sier Aasgaard videre i meldingen.