Det er fylkeskommunen som står bak forslaget om å endre åpningstidene, som vil gjelde for fritidsbåter. Nyttetrafikken vil alltid kunne passere. Bakgrunnen er utvidelse av såkalt rushfredning. Det betyr at Porsgrunnsbrua vil være lenger stengt for fritidsbåter.

– Kystverket har uttalt seg positivt til vårt forslag til endring av åpningstider for fritidsbåter på Porsgrunnbrua i brev av 20. juni 2022.

– Vi har koordinert endringen i åpningstider av Porsgrunnsbrua med Statens vegvesen, og Frednesbrua på riksveg 36 vil følge de samme åpningstidene som Porsgrunnbrua, heter det i brevet som fylkeskommunen sendte Statens vegvesen, Kystverket, Skien og Porsgrunn i forrige uke.

De opplyser at de vil iverksette de endrede åpningstidene for de to bruene med virkning fra 11. juli. Fylkeskommunen skriver i brevet at endringen vil innebærer følgende:

• Nyttetrafikk vil alltid kunne passere.

• Ingen regulering i helgene.

• På hverdager åpnes ikke brua for fritidsbåter mellom klokka 07.00–09.00, samt klokka 15.00–17.00.

• Ellers I døgnet begrenses bruåpningene for fritidsbåter til hver halve time.