Hagstrøms bønn til politikerne ligger til behandling i teknisk utvalg når de møtes 22. januar. Han begynner å se seg lei på at selv om kommunen varsler og skriver ut tvangsmulkt og tar i bruk alle andre sanksjonsmuligheter de så langt har hatt, så opplever de at det ikke blir rydda opp. Nå vil han rett og slett ha lov til å rydde opp, og sende regninga til forurenser. Det er paragraf 74 i forurensningsloven som hjemler en slik reaksjon.

Eierløse og hensatte båter er også et stadig tilbakevendende problem langs bamblekysten. Også dem vil miljørådgiveren gjerne kunne ta opp og lagre, før han sender regning til den som skal være eier av båtvraket.