Naboene i Langesund ble hørt – fikk medhold i klagesak etter befaring med høy temperatur

Flertallet i teknisk utvalg valgte å ta klagen fra naboene på planlagt boligbygg i Storgata i Langesund til følge.