– For oss naboer er det støy som er vår største frykt. Det er det som har skapt, og per nå skaper størst plager for oss. Det har nå i ett år vært utplassert støymålere i området. Så langt vi vet har ingen fått se disse rapportene eller fått kommentere på resultatene i disse, tordner naboene i et nytt skriv til kommunen og til Grenland Havn.

De skriver at det står at knuseverket som er plassert på området kommer til å lage støy, og at det bør plasseres på steder hvor det skaper minst mulig støy for naboene.

– Tilsvarende krav har vært nedfelt i eksisterende konsesjoner og bestemmelser. I dag er knuseverket plassert ytterst i området, og nesten så langt syd som mulig. Dette fører til større støyplager enn nødvendig, skriver naboene.

De peker også på at de ble forespeilet at det ble gitt en midlertidig tillatelse til å laste stein i Asdalstrand, og at den skulle vare i tre måneder.

– Nå har det gått ett år, og det lastes fortsatt stein i Asdalstrand. Hvorfor akseptere kommunen at utbygger ikke følger bestemmelsene, undres både hyttenaboene og de fastboende i et felles skriv.