Naboer frykter måker på det nye Coop-taket

Måker! Naboene frykter lang sesong med aggressive stup fra det nye flate taket på Coop-butikk.