Herøya Arbeiderforening avd. 48 av Industri Energi avholdt styremøte fredag 1. juli 2016. Styret vedtok enstemmig følgende uttalelse:

«Herøya Arbeiderforening avd. 48 av Industri Energi og LO, gir full støtte til vedtak fattet, på demokratisk vis, av bystyrene i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik – hvor det sies klart nei til etablering av deponi av farlig uorganisk avfall i Brevik. HAF støtter ikke en statlig inngripen og overkjøring av lokalt styre».

Herøya Arbeiderforening, HAF, har 1700 medlemmer, derav 900 aktive medlemmer, ifølge foreningens nettsider.

HAF er en avdeling i LO-forbundet IndustriEnergi og en samleforening i Herøya Industripark. Fagforeningen har 8 medlemsklubber.

– Et deponi i Brevik betyr arbeidsplasser, og arbeidsplasser er viktig, uttalte daværende forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet IndustriEnergi på folkemøtet om deponi i Skjærgårdshallen i Langesund i mai 2016.

Leif Sande forfektet i debatten i Langesund viktigheten av å få en konsekvensutredning før det blir endelig avgjort om NOAHs deponi for farlig avfall kan etableres i Norcems gruver i Brevik. HAF er uenig med IndustriEnergi i dette.