(Siste)

– Det trengs en langt kraftigere satsing på arbeidsrettede tilbud når regjeringen nå varsler en ny jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Leikvoll viser til signalene som ble gitt i trontalen mandag, og han forventer derfor et statsbudsjett for arbeidsinkludering torsdag.

– Hvis arbeid til alle skal være hovedmål for regjeringen, må innsatsen for personer i ytterkanten av arbeidslivet trappes kraftig opp, sier Leikvoll.

Unge uføre

NHO-direktøren peker på at det de siste månedene har vært et stort fokus på den urovekkende økningen i antallet unge uføre. Det er særlig personer med psykiske lidelser, lese- og skrivevansker og rusproblemer som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

– Å ha en psykisk lidelse eller lese- og skrivevansker er også å ha en funksjonshemming i forhold til arbeidslivet. For denne gruppen vet vi at arbeidsmarkedstiltak har positiv effekt, sier Leikvoll.

Han viser til at nivået på arbeidsmarkedstiltak har stått på stedet hvil i fem år, mens behovene øker sterkt.

Inkludering

– Et budsjett for arbeid, må derfor også bli et budsjett for arbeidsinkludering, sier Leikvoll.

Nav-ledelsen har gått offentlig ut og bedt om en opptrappingsplan i forhold til arbeidsmarkedstiltak. Nav mener behovet for slike tilbud er dobbelt så stort som i dag.

Leikvoll forventer derfor at regjeringens varslede jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne følges opp med en vesentlig opptrapping av tiltaksplasser i statsbudsjettet.

– Selv i et stramt budsjett hvor det blir sagt nei til en rekke formål, må det sies et kraftig ja til å øke innsatsen vesentlig. I motsatt fall sies det nemlig ja til en unødvendig økning av antall uføretrygdede i årene som kommer, hevder Johan-Martin Leikvoll. (ANB)